PORUKE IZ KNJIGA MUDROSTI STARIH TOLTEKA

mudrost

ČETIRI SPORAZUMA

BESPREKORNO KORISTITE SVOJU REČ
Govorite poštujući svoj integritet.
Govorite samo ono što zaista mislite.
Klonite se toga da koristite reči da biste govorili protiv sebe ili ogovarali druge.
Koristite moć svoje reči u pravcu istine i ljubavi.

NIŠTA NEMOJTE SHVATATI LIČNO
Ništa što drugi čine nije zbog vas.
Ono što drugi govore i rade predstavlja projekciju njihove sopstvene stvarnosti njihovog ličnog sna.
Kad ste imuni na mišljenje i postupke drugih, ne možete postati žrtva bespotrebne patnje.

NEMOJTE STVARATI PRETPOSTAVKE
Imajte hrabrosti da postavite pitanje i kažete šta zaista želite.
Komunicirajte s drugima što jasnije da biste izbegli nesporazume, bol i drame.
Samo uz pomoć ovog jednog sporazuma, moći ćete u potpunosti da izmenite svoj život.

UVEK ČINITE SVE ŠTO MOŽETE
Sve što možete da učinite menjajući se iz trenutka u trenutak, više možete učiniti kad ste zdravi nego kad ste bolesni.
U bilo kojoj situaciji, jednostavno učinite sve što možete i nećete imati potrebu da sebe osuđujete, zlostavljate i da se kajete.

Leave your comment